<IMG SRC="nonflash.gif" width=239 height=155 BORDER=0>

เยาวชนทอฝัน

ซีดีเพลง สานสัมพันธ์คนกับป่า การรวมตัวครั้งสำคัญของเครือข่ายเยาวชนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ป่าชุมชน

<<<< รายละเอียด >>>>
 

ป่าเพื่อชีวิต

วีซีดีการรวมคน รวมความคิดของชาวบ้าน ประวัติความเป็นมา แนวคิดหลักเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง

<<<< เรื่องย่อ >>>>
 

เพลงเครือข่าย


 คนรักป่า    (551 KB)
 ป่าคู่เรา     (491 KB)
(ใช้โปรแกรม RealPlayer  เปิดฟัง)
<<<<ผลงานเพลงของเยาวชนเครือข่าย>>>>
แนะนำเว็บเพื่อนบ้าน

  แผนงานสนับสนุนฯ ชุมชนในการจัดการป่า
  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
  จังหวัดชัยนาท
  วิทยาลัยการจัดการทางสังคม
  ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนฯ
  แผนงานสนับสนุนฯ ในประเทศไทย
  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
  สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
  มูลนิธิสยามกัมมาจล
  ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม มทส.
  มหาวิทยาลัยชีวิต
แผนที่เครือข่าย


 

 
 

รู้จักเครือข่าย
แนะนำแนวคิด ความเป็นมา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
รูปแบบ
- เอกสาร (.doc) ความยาว 9 หน้า ขนาด 110 KB [ดาว์นโหลด]
- สไลด์ (.ppt) ความยาว 17 สไลด์ ขนาด 7 MB [ดาว์นโหลด]
- วิดีโอ (.rmvb) ความยาว 20 นาที ขนาด 48 MB [ดาว์นโหลด]

เยาวชนทอฝัน
เยาวชนทอฝัน
รายละเอียดเพลง
หลากหลายความรู้สึกต่อเยาวชนทอฝัน

นานาทรรศนะ
สมุดเยี่ยมดูงานเครือข่าย ปี 2542 ถึงปัจจุบัน
e-mail หลังไมค์เว็บเครือข่าย

  แสดงข้อคิดเห็น เสนอแนะติชม แจ้งลิงค์เสีย

English Version
Khao Rao Thian Thong Community Forestเสียงเพรียกจากพงไพรออนไลน์
บทสัมภาษณ์ แนวคิดประสบการณ์ เพลงเครือข่าย
รูปแบบไฟล์เสียงและวีดีโอออนไลน์


จากคนบ้า 3 คน แล้วจึงเป็นเครือข่ายในวันนี้
ผู้ใหญ่สายชล พวงพิกุล
ผู้ประสานงานเครือข่าย
ป่าเพื่อชีวิต
วีดีโอแนะนำเครือข่าย ความยาว 20 นาที
การรวมคน รวมความคิด สู่ผลที่เป็นรูปธรรม


การเข้ามามีส่วนร่วมกับเครือข่าย
ผญ.ประสิทธิ์ อมรพัฒน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านดงมะเขือ ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา
ได้เป็น อบต. เพราะอาสาเข้ามาดูแลป่า
อบต.สายรุ้ง ฤทธิ์ทัพ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา
เพลงเยาวชนทอฝัน
เพลงป่าคู่เรา
บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2549

 นวัตกรรมการจัดการป่าชุมชน และฟู้ดแบงค์ที่ยั่งยืน
        ธีรยุทธ สายทอง   (21/11/51)
 สร้างแนวร่วม เพื่อรวมพลัง
        สุภาภรณ์ วรพรพรรณ   (01/09/51)
 ขอเป็นต้นตอ เพื่อป่าใหญ่ในวันหน้า
        เยาวชนต้นตอ   (19/06/51)
 กลุ่มต้นตอ ต้นแบบเยาวชนรักษ์ป่า
        จริยา ชาติประสพ   (24/08/50)
 พื้นที่ป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
        สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)   (23/05/50)
 วิถีความพอเพียงของชุมชนในพื้นที่ป่าชุมนเขาราวเทียนทอง
        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   (02/04/50)
 เรียนรู้ประสบการณ์เครือข่าย
        สมยศ ศรีวันนา   (15/03/50)
 สายน้ำที่กลับมาเขาราวเทียนทอง
        สายรุ้ง ฤทธิ์ทัพ   (13/09/49)
 เครื่องมือทำเว็บนี้
        เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง   (22/07/49)
 รู้จักเว็บไซต์เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
        เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง   (15/07/49)
 การพัฒนาเขาราวเทียนทองเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชัยนาท
        ประเทือง ไทยเขียว   (12/07/49)
 ประสบการณ์ดูงานปราชญ์อีสาน
        สายรุ้ง ฤทธิ์ทัพ   (09/06/49)
 ฝายแม้วทำแล้วได้อะไร
        ผู้ใหญ่มนัส ม่วงเกิด   (09/06/49)
 ปลูกป่าเสริม
        กำนันประสิทธิ์ ยงค์พิทักษ์วัฒนา   (09/06/49)
 การจัดการป่าไผ่รวกของเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง
        ดร. สมศักดิ์ สุขวงศ์   (29/05/49)
 พลังชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
        ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ   (29/05/49)
 ช่วยกันปลูกป่าและดูแลรักษาป่า
        ผู้ใหญ่บุญธรรม ศรีเดช   (29/05/49)ลานแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เสนอแนะติชม
หลากหลายเรื่องราว ความรู้สึก
สำหรับขาประจำ ขาจร หรือผู้ผลัดหลงเข้ามา