สมุดเยี่ยมดูงานเครือข่าย

นานาสาระผู้เยี่ยมเยือนดูงาน แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ต่อเครือข่าย


ปี   2542  2543  2544  2545  2546  2547  2548  2549

     2550  2551


ความคิดเห็นที่ 1

In the name of God we are a group of IRAN visiting your community as a good and developed village in thailand. You are conserving the forest of your nearing that is usefull activity for all of the people in the world. We the people of the world, just have a planet to conserving this common planet. This village life is related to forest products and so, forest conservation is very important to you and your live. You are a Village with self sufficiency in producing your needs and you can have a good life conditions with your efforts. we hope you, successfull in all activities.

Best wishes


จากคุณ : Ali Najafi Nejad of IRANIAN Group [ 1 พ.ค. 48 ]

ความคิดเห็นที่ 2

วันนี้ข้าพเจ้านายสันติภาพ ยั่งชุ่มชื่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและคณะ ได้มาร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านได้พบกับนางสายชล พวงพิกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 และผู้ใหญ่บ้านอีกหลายท่าน ได้ให้การต้อนรับพร้อมนำข้อมูลการดำเนินงานต่อไป ร่วมกับองค์กรต่างๆ ชี้แจงให้ฟัง สรุปได้ว่าดำเนินการไปได้ด้วยดี ต้องขอชมเชยและขอขอบคุณในการให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


จากคุณ : นายสันติภาพ ยังชุ่มชื่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชัยนาท [ 12 พ.ค. 48 ]

ความคิดเห็นที่ 3

Greetings from Vietnam Thank you very much for your warm wellcome. We are pretty much impressel with your success in th community forest management. We hope to learn fume you in order to keep the sustainable development in region.

Best wishes


จากคุณ : Vietnam mission [ 1 มิ.ย. 48 ]

ความคิดเห็นที่ 4

ยินดีมากที่ได้เข้ามาศึกษาพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งกลุ่มป่าทางภาคเหนือตอนล่างจะนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในป่าของตนเองในสิ่งที่สามารถไปปรับใช้ในพื้นที่ได้

ขอบคุณมาก


จากคุณ : นายพิสาร (กบ) [ 10 ก.ค. 48 ]

ความคิดเห็นที่ 5

วันนี้ข้าพเจ้านายชรินทร์ ภู่ชัย ได้เดินทางมาร่วมประชุมฟังบรรยาย ชี้แจง ตอลดจนตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง


จากคุณ : นายชรินทร์ ภู่ชัย ปลัดอำเภอ หน.ฝ่ายบริหารงานปกครอง [ 27 ก.ค. 48 ]

ความคิดเห็นที่ 6

All the best for community people in future they will do certainly more impronement in CF system and get legal rights.


จากคุณ : Manik Ram Maharian (Nepal) [ 18 ส.ค. 48 ]

ความคิดเห็นที่ 7

I'm from kachin state of Burma my god bles you all of you and your work CF.


จากคุณ : G.Zung Ting (Burma) [ 18 ส.ค. 48 ]

ความคิดเห็นที่ 8

Au excellunt clay wel good to see talk these convervation and education.


จากคุณ : Robert Guy Ransay (Hang Kong) [ 18 ส.ค. 48 ]

ความคิดเห็นที่ 9

วันนี้ข้าพเจ้า นายเจด็จ มุสิกวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้เดินทางมาเปิดสถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาราวเทียนทอง ม.10 ต.เนินขาม ซึ่งเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของจังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งการระดมเงินทุนของชุมชนและเป็นสถาบันให้กู้ยืมเงิน เพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ เพิ่มพูนรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาลให้หมดสิ้นไปภายในปี 2551 โดยได้รับการสนับสนุนจาก ธกส. และกิ่งอำเภอเนินขาม

ข้าพเจ้าดีใจที่ยังเห็นความเขียวขจีของภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ สำหรับเรื่องสถาบันการเงินขอสรุปว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่นำและระดมทุนมารวมกัน เพื่อตัดปัญหาความซับซ้อนลง จึงเป็นแนวความคิดที่ดีน่ายกย่องชมเชย ซึ่งเป็นการมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล และขอฝากในเรื่องการนำผลกำไรมาเป็นทุนช่วยเหลือสังคม เยาวชน วัด สถาบันการศึกษา หรือประปาหมู่บ้าน และการมีสถาบันการเงินเป็นการสร้างนิสัยในการออม และข้อที่ขอฝาก คือ "อย่าเพิ่งไปทำเรื่องใหญ่ หรือไปหากู้มาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการสร้างหนี้ให้กับประชาชนเราใช้จ่ายในเรื่องฟุ่มเฟื่อย"

และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความต้อนรับเป็นอย่างดี


จากคุณ : นายเจด็จ มุสิกวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท [ 6 ต.ค. 48 ]