สมุดเยี่ยมดูงานเครือข่าย

นานาสาระผู้เยี่ยมเยือนดูงาน แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ต่อเครือข่าย


ปี   2542  2543  2544  2545  2546  2547  2548  2549

     2550  2551


ความคิดเห็นที่ 1

ในวันนี้ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการต่างๆ กำนัน ต. เนินขาม ประธานอบต. กระบกเตี้ย และผู้เกี่ยวข้องหลายท่าน ในการเตรียมการปลูกป่าบริเวณบ้านเขาราวเทียนทอง การประชุมได้ผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ขอขอบคุณท่าน ผู้ใหญ่สายชล พวงพิกุล ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่จัดเตรียมการประชุม และอำนวยความสะดวก ในการประชุมครั้งนี้


จากคุณ : นายบรรเจิด อนุชา ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเนินขาม [ 5 พ.ค. 46 ]

ความคิดเห็นที่ 2

วันที่ 6 มิถุนายน 2546 ได้มาพูดคุยกับผู้ใหญ่ สายชล พวงพิกุล และกรรมการป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ปรึกษากันในเรื่องการทำงานยกระดับการจัดการป่าชุมชนในหลายๆ ประเด็น เช่น การตรวจติดตามการใช้ป่า การเฝ้าระวังป่า การกระจายอำนาจให้ชุมชนจัดการป่า สวัสดิการป่าชุมชนและศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน(รีคอฟ) จะได้ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนผลักดันงานเหล่านี้ให้ก้าวหน้าต่อไป


จากคุณ : ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ รีคอฟ [ 6 มิ.ย. 46 ]

ความคิดเห็นที่ 3

ร่วมคณะ ดร.เพิ่มศักดิ์ เพื่อมาประชุมร่วมกับ ผู้ใหญ่สายชล พวงพิกุล และแกนนำอีก 2 ท่าน "รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้มาเยี่ยม พูดคุย และเรียนรู้จากชาวบ้านเขาราวเทียนทองทุกท่านค่ะ จะมารบกวนอีกเรื่อยๆ แน่นอนค่ะ"


จากคุณ : ไก๋ รีคอฟ [ 6 มิ.ย. 46 ]