สมุดเยี่ยมดูงานเครือข่าย

นานาสาระผู้เยี่ยมเยือนดูงาน แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ต่อเครือข่าย


ปี   2542  2543  2544  2545  2546  2547  2548  2549

     2550  2551


ความคิดเห็นที่ 1

วันนี้ได้เข้ามาร่วมกับการเข้าค่ายสร้างจิตสำนึกเยาวชนเพื่อชุมชน รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีในวันเปิดโครงการก็ได้มาเปิดแล้วบรรยายพิเศษได้ให้แนวความคิดไว้หลายประการ แต่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน คณะบดี โครงการนี้ก็จะไม่ได้รับความสำเร็จ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 นับว่าได้ความร่วมมือในโครงการนี้ด้วยดี ต้องขอชมเชย และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ความดีของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ผู้ใหญ่สายชล พวงพิกุล จงจะได้รับการตอบสนองด้วยดี ขอขอบคุณผู้ใหญ่สายชลอีกครั้ง


จากคุณ : นายเสรี สมใจวงษ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเนินขาม [ 16 มี.ค. 44 ]

ความคิดเห็นที่ 2

ทีมงานสารคดี "สาระจากแผ่นดิน" ของ ดร.นพ สัตยาสัย ได้มาถ่ายทำเรื่องราวของชุมชน เพื่อออกอากาศทาง ททบ. 5 วันพฤหัสบดีที่ 5, 12 เมษายน 2544 โดยได้รับความมือจากผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านให้ข้อมูล และพาถ่ายทำในพื้นที่อย่างดีเยี่ยม

ขอขอบคุณชาวบ้านหมู่ที่ 10 ชุมชนป่าเขาราวเทียนทอง เป็นอย่างสูง


จากคุณ : ทัศนีย์ สินาโรจน์ หัวหน้าทีมงานสาระจากแผ่นดิน [ 27 มี.ค. 44 ]

ความคิดเห็นที่ 3

วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยม บ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 10 ได้ตรวจดูที่สำนักงานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ปรากฎว่ามีความเรียบร้อยดี และตัวผู้ใหญ่บ้านมีความเข้าใจในเรื่องงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี ขอบคุณผู้ใหญ่หมู่ที่ 10


จากคุณ : นายสมชาติ เปรมปรีย์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันรักษาป่า สำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยนาท [ 29 พ.ค. 44 ]

ความคิดเห็นที่ 4

คณะผู้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีส่วนร่วมกรณีสันติวิธี แบบยั่งยืนได้มีโอกาสมาเยี่ยมชม การทำงานด้านป่าชุมชน ของชาว ตำบลเนินขาม ที่ดูแลร่วมกันมา โดยมีคณะกรรมการที่ทำงานร่วมให้รายละเอียดเป็นที่ยินดี และทำให้มีความสามัคคี และตั้งใจจริงของทุกคน คิดว่าในอนาคตคงจะมีการพัฒนาอย่างมีรูปแบบ และเป็นที่ยอมรับของบุคคล ทุกวงการได้ศึกษาเป็นแบบอย่าง ต้องขอขอบคุณที่ต้อนรับและบรรยายสรุป


จากคุณ : นายสมศักดิ์ เนติรังพิวัชรา ป่าไม้เขต จังหวัดนครราชสีมา [ 19 ธ.ค. 44 ]