การพัฒนาเขาราวเทียนทองเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชัยนาท
ประเทือง ไทยเขียว
ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชัยนาท
12 กรกฎาคม 25491. ยอดเขาราวเทียนสูงสุดของชัยนาท 323 เมตร (รทก.) ยอดขวาของหุบเสือย่อม และเทือกเขายาวสุดของชัยนาท ราว 17 กิโลเมตร เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะแก่การพัฒนา ดังนี้

- ทำทางเดินขึ้นเขาสูงสุดชัยนาท ผ่านถ้ำหมี ปักธงยอดเขา ทำที่พัก ที่ถ่ายรูปบริเวณยอดหรือใกล้เคียงแบบดอยอินทนนท์
- บริเวณหุบเสือย่อม เป็นเส้นทางเดินศึกษาพรรณไม้ที่ร่มรื่นพอสมควร ติดป้ายชื่อต้นไม้ แบบเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ "เขาหินแดง" ที่มรดกโลกห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี ก่อนถึงหุบเสื่อย่อม
- ขออนุญาตเสือย่อมก่อน เพื่อที่จะไม่ต้องละเมิดสิทธิมนุษยชนส่วนตัว นำประวัติชื่อ เว้นนามสกุล มาพัฒนาหุบเสือย่อม และนำประวัติเสือสุพรรณ คือ เสือฝ้าย เสือใบ เสือมเหศวร เสือดำ และเจรองคุลิมาร มาแสดงนิทรรศการในอาคารนิทรรศการด้วยสร้าง เหมือนแนวความคิดของคุณสมศักดิ์ เดโชจิริกุลที่คิดคำขวัญ "ชุมเสือฝ้าย ค่ายเสือดำ ถ้ำเสือย่อม กระท่อมเสือใบ บ้านใหญ่มเหศวร (ก่วนแสงจันทร์)" หรือปั้นรูปปั้น 5 เสือ ตั้งรายทางจนถึงถ้ำเสือย่อม
- ขุดแต่งถ้ำเสือย่อมที่ซ่อนมหาสมบัติ เอาหินออกจากก้นถ้ำ ตกแต่งบริเวณให้สวยงามแบบบ้านป่า หรือห้างต้นไม้แบบบ้านในสวนสมุนไพรเซ็นต์คาร์ลอส ต.กะบกเตี้ย
- เหนือถ้ำเสือย่อมขึ้นไปมีเนินยืนชมบริเวณหุบได้ทั้งหมด อาจทำศาลา 6-8 เหลี่ยมหลังเล็กๆ สำหรับกันแดดฝน และยืนชมทิวทัศน์ ตรงนี้อาจเป็นจุดที่เสือย่อมให้ลูกสมุนซุ่มดูศัตรูที่จะจู่โจมเข้ามาในหุบก็ได้ เพราะมองเห็นได้หมด
- บ่อน้ำซึมใกล้ต้นมะม่วงใหญ่ (กะล่อน) สันนิษฐานว่า เสือย่อมปลูกต้นมะม่วงไว้เป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นบังเกอร์ และกินผลกับดื่มน้ำในบ่อนี้ ซึ่งกว่าจะแห้งนานมาก ขุดแต่งให้ลึกและกว้างพอควรให้สัตว์ได้ดื่มกิน


2. เส้นทางตัดผ่านภูเขาราวเทียนทองตรงแบ่งเขตตำบลเนินขามกับตำบลไพรนกยูง สร้างศาลาพักริมทาง 1 หลัง หรือหลังคู่แฝด 2 ตำบล เจ้าของตกแต่งบริเวณเป็นสวนหย่อม

ในเขตเนินขามปลูกต้นมะขามบนเนิน และบริเวณศาลาเขตเนินขามหลายๆ ต้น หลายๆ แถว และปลูกเป็นแถวรายทางออกไปจนสุดเชิงเขา ในเขตตำบลไพรนกยูง ตั้งรูปปั้นนกยูงหันหน้าไปทางเนินขาม นกยูงพูด "ยินดีต้อนรับ" (ป้าย) แล้วปลูกต้นหางนกยูงไทยและฝรั่ง (นกยูงไทยต้นเตี้ยปลูกบริเวณศาลาและสวนหย่อม หางนกยูงฝรั่งต้นสูงปลูกรายทางไปจนถึงถนนออกจากเขากล่ำไปชนถนนลาดยาง มีนกยูงปั้นอีกตัวหรือคู่ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ยืนต้อนรับสวัสดีแก่แขกผู้มาเยือน แล้วพูด "เชิญดื่มนมค่ะ" ระหว่างเขตที่แบ่งแดน แม้มีป้ายเดิมอยู่ก็เพิ่มป้ายหันหลังเข้าหากัน 2 ป้าย บรรยายสรรพคุณของดีแต่ละฟากเขาราวเทียนทอง ว่า

"เนินเอ๋ยเนินขาม ตำบลตรงกันข้ามมะขามใหญ่ จะขี่เกวียนเดินป่าซิ่งแมงกาไซด์ ป่าชุมชนเดินได้ศึกษาดู เนินขาม สุขเดือนห้า กะบกเตี้ย มีอ้อยมันคลอเคลียผลผลิตคู่ องุ่นส้มชุมเสือผ่านด่านข้ามภู ทอผ้าผู้ไทยครั่งเผ่าลาวเวียงเอยฯ"

และ "เด่นใหญ่ – ไพรนกยูง -ไพรเอ๋ยไพรนกยูง ตำบลนกบินสูงเหินเวหา เขาราวเทียน กล่ำคลุมค้ำฟ้า อุดมสัตว์พฤกษาหมาป่ากะปอม ลานนกยูงยอดเขากล่ำยูงรำแพน ดื่มนมโคบุก – แดนถ้ำเสือย่อม จุดสูงสุดชัยนาทรอญาติพร้อม ผจญภัยเด่นใหญ่อ้อมรอบเขาเอยฯ"


3. อาจสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เขาราวเทียน (พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเขาราวเทียน) บริเวณช่องเขา บริเวณศาลา หรือบริเวณโรงนม เขตไพรนกยูง หรือฟากเนินขาม แสดงประวัติเขาราวเทียน สัตว์ พรรณไม้ ของป่า แผนที่ แผนภูมิ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของใช้พื้นบ้าน น้ำนมโค องุ่น ส้มโอจากไร่ จากสวน และสินค้นโอทอป ฯลฯ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาหาความรู้ก่อนจะขมของจริงภายนอก

4. ทำถนนรอบเขาราวเทียนให้เชื่อมถึงกันราว 34–35 กม. เพื่อเป็นเส้นทางรถจักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ เกวียน ม้า วัว ควาย ส่วนตัวหรือให้เช่า ชมภูมิประเทศและภูมิทัศน์เขาราวเทียนในลักษณะผจญภัย

5. ทำป้ายชี้บอกเส้นทางไปสวนองุ่นพรพันธ์ สวนส้มไร่แสงจันทร์ โรงโคนม และผลิตนมโคสดจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวที่โรงนม

6. หาจุดที่ฝูงหมาป่าออกมาหากินหรือผสมพันธุ์ให้พบ แล้วสร้างหอสูงด้วยไม้ยูคาฯ ชั่วคราวก่อนสำหรับไว้ซุ่มดู โดยศึกษาวัน เวลา ฤดูที่สุนัขจะออกมาเสมอๆ ให้แน่ชัด

7. บนยอดเขากล่ำ มี 2–3 ยอดที่หัวโล้น ไม่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุม ว่ากันว่าแต่ก่อนนกยูงจะออกมายืนรำแพนจับคู่ผสมพันธุ์กัน เลือกสักยอดหนึ่ง อาจเป็นยอดกิมสุดใกล้โรงนมหากมองตรงผ่านเส้นทางจากช่องเขาราวเทียนมาหาเขากล่ำ จะเห็นเขาหัวโล้นแต่ไกล ตรงยอดนี้แหละตั้งรูปนกยูงไว้บนยอดเขานั้นกับปักป้ายอธิบายไว้ริมถนนด้วย

8. ศึกษาถ้ำฟากตะวันตกเขาราวเทียนเพิ่มเติม พัฒนาแล้วปักป้ายบอก ศึกษาพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ ติดชื่อ ปักป้ายบอกเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติฟากตะวันตกเขาราวเทียน ทำแผนที่ภูเขาราวเทียน แสดงจุสำคัญที่น่าชมทุกจุดทั้งเขา บนแผ่นป้ายขนาดใหญ่ ติดตั้งไว้บริเวณศาลาช่องเขา หรือมีที่เหมาะสม

ทั้งหมดคือแนวคิดที่ผมเสนอในการพัฒนาเขาราวเทียน เป็นแหล่งท่องเที่ยว อยากให้ช่วยกันคิดต่อไปด้วย